Brno

Kdo jsme

Advokátní kancelář HROZA & ZAPLETAL je zavedenou brněnskou advokátní kanceláří.


Právní služby poskytujeme našim klientům od roku 2001, když ve své činnosti navazujeme na advokátní praxi vykonávanou do té doby samostatně JUDr. Vojtěchem Hrozou. Mezi klienty naší advokátní kanceláře řadíme vedle obchodních společností, podnikajících a nepodnikajících fyzických osob rovněž veřejnoprávní korporace, a to nejen z Brna a jihomoravského regionu.

Právní služby poskytujeme především z oblasti obchodního, občanského a trestního práva. Zajišťujeme právní servis z nesporové i sporové agendě z rozsahu pohybujícím se od jednorázové právní pomoci, přes řešení komplikovaných právních problémů, až po zajištění stálého komplexního právního servisu. Pro své klienty zabezpečujeme z rámci poskytovaných právních služeb také komplexní servis související se správou a vymáháním pohledávek z obchodního styku.

Počínaje rokem 2010 otevřel Mgr. Radek Zapletal jako tzv. usazený euroadvokát zapsaný v seznamu advokátů u Slovenské advokátní komory pobočku naší advokátní kanceláře v Senici. Pro naše klienty tak zajišťujeme komplexní právní služby i na území Slovenské republiky.

Právní služby poskytujeme rovněž z anglickém jazyce.

Našim klientům nabízíme vysokou odbornost, dlouholeté zkušenosti, flexibilitu, serióznost a důvěru. Profesionální přístup ke klientovi a poskytování právních služeb v souladu s požadavky, potřebami a zájmy klienta jsou prioritami, na kterých zakládá naše advokátní kancelář svoji činnost po celou dobu své existence.